ఎంతనిఎంతని??

PHOTOPAULM. com

తేనియలు గ్రోలుతున్న తుమ్మెదని అడగనా,

ఆ పూల మకరందపు మత్తుఎంతని??

మధు రాగమాలపించే కోయిలమ్మనడగనా,

అలమావిచిగురు మత్తుఎంతని??

చందమామకై కాచుకున్న చకోరాన్ని అడగనా,

వెన్నెల వెచ్చనిదనమెంతని??

తుషారబిందువుని అడగనా,

భానుకిరణాల వెచ్చనిదనమెంతని??

ఇవిగాక నిన్ను నీనడగనా…

నాపై నీకున్న ప్రేమ ఎంతని??

——–

2017©Sri Sudha K

నీకై….

మంచు కురిసే వేళలో…

మది మురిసిపోయింది…

నీ తలపుల జడివానలో,

తడిసి పులకించింది…

నీ రాకకై నిరీక్షణలో,

పూలదారై నిలిచింది….

నిను జేరి మురిసేందుకు,

ఉరుకులపరుగుల బయలుదేరింది…

Aite…

Aite…
Neevu mrtyukougili loki melliga cherutunnavu.

Jeevana yaanam saaginchakapote,
Vidyaabhyaasam cheyakapote,
Nee jeevaanunaadam aalakinchakapote,
Ninnu neevu mechhukolekapote,
Neevu mrtyukougili loki melliga cherutunnavu.

Nee aatmaabhimaanaanni champukunte,
Inkevari saayam teesukolekapote,
Neevu mrtyukougili loki melliga cherutunnavu.

Nee alavaatlaku neeve baanisaipote,
Tirigi ave daarullo nadoostoonte,
Nee dinacharyanu maarchukolekapote,
Ververu Rangulanu neevu vesukokapote,
Neeverugani vaarini palakarinchalekapote,
Neevu mrtyukougili loki melliga cherutunnavu.

Premanu aaswadinchalekapote,
Anduloni bhaavaanni anubhooti chendakapote,
Aa bhaavam nee kanti merupavakkapote,
Nee gunde aa layanu andukokapote,
Neevu mrtyukougili loki melliga cherutunnavu.

Andani daanikai prayatnam maanukunte,
Nee kalala kosam parigettakapote,
Neeku neeve avakaasammivvakapote,
Jeevitamlo Okkasaaraina
Paaripolekapote…..
Neevu mrtyukougili loki melliga cherutunnavu.

Jeevitaanni preminchu, ninnu neevu preminchuko!!

——————————————–
* This is a true translation of the original work. * Idi anuvaadam maatrame.
Original Author: Pablo Neruda(Spanish poet )
Nobel Prize for Literature in 1971
His Poem: ” You start dying Slowly “

You start dying slowly ;
if you do not travel,
if you do not read,
If you do not listen to the sounds of life,
If you do not appreciate yourself.
You start dying slowly:

When you kill your self-esteem,
When you do not let others help you.
You start dying slowly ;

If you become a slave of your habits,
Walking everyday on the same paths…
If you do not change your routine,
If you do not wear different colours
Or you do not speak to those you don’t know.
You start dying slowly:

If you avoid to feel passion
And their turbulent emotions;
Those which make your eyes glisten
And your heart beat fast.
You start dying slowly:

If you do not risk what is safe for the uncertain,
If you do not go after a dream,
If you do not allow yourself,
At least once in your lifetime,
To run away…..
You start dying Slowly !!!

Love your life Love yourself…“

Guruvu – Teacher

“Gu ” ante “agyanam”; “ru” ante “tolaginchevaadu” ledaa “tarimevaadu”
Agyanaandhakaaraanni aavalaku tarimevaadu guruvu. Guruvunaku paryayapadame upaadhayudu. Evarikainaa toli guruvu “amme”. Amma ode mana toli badi. Manamu maàta, nadaka mariyu nadata nerchukunedi ikkade.

Toli  adugulu paddàaka mali adugulu badi vaipuke. Badiloni upaadhyayule mana mali (taruvata) guruvulu. Vividha vishayaalalo vigyanam penchi mana medhaku padunu pedataaru.  Mana  kalala soudhaaniki punaadulu vesedi vaare. Vigyana sourabhaala gandhaani manaku andinchedi vaare. Saamaajika spruhatobaatu manchi chedula taaratamyaalu(tedaalu) koodaa telipedi vaare. Mana vikaasaaniki mahopaakaram chesina mana guruvulanu manamennatikee maruvakoodadu.

Vaariki krutagnyatalu telipendu manamu 5 septemberna upaadhyayula dinotsavam jarupukuntaamu. Alaage aashada shudha pournamini gurupoojostavamgaa jarupukuntaamu. Kabatti kaneesam ee rendu rojullonainaa mana guruvulanu taluchukuni vaariki tappakundaa subhaakaankshalu  telapaali. Idi mana kartavyam koodaa.

Haritodyamam.

image

naa talli telangaana medalo
pachhalu podigenduke ee haritodyamam….

guppuna karbanamodulutunai
ballu kaarkhaanalu,
oopuri salapaneekunnai
janaavaasala ranagonadwanulu,
veeti nadumana jikki
kaalakootam mingutunnam…

pachhani chettaite,
karbanamtaa tini, praanavaayu nistundi,
mandutendalo godugai kaastundi,
moham chaatese mabbunu-
pilichi, laalinchi – kuriselaa chestundi…

anduke pratina boonudaam,
harita haaramlo bhaagamai
mokkalni penchudaam…
bhaavitaaralanu batukanniddam,
talli telangaana medalo haritahaarameddam…

talli telangaana medalo
pachhalu podigenduku ee haritodyamam…

Naaku nachhina Nayakudu

Mundundi nadipinchevaadu naayakudu..Nadisandrana unna naavaki chukkanilaa…Disana kanukkoleni vaariki, gamyanni, vaari gamananni mundundi nadipinchevaadu naayakudu. Kastaalaku eduroddi nilchuni, prati samasyaku parishkaaraanni konugoni, parivaaraanantatini okka taatipi nadipi, vaarini godugalle kaache vaadu Nayakudu.

Naaku nachhina naayakudu Narendra Modi. Yuva bharatanni tana bhujaskandaalapai mostoo vaari gamanaaniki disanu nerpinchi andulo taane mundundi nadipistunnadu.

Vidyarthulu-kramasikshana

Vidyanu ardinche vaaru vidyarthulu. Krama paddathilo abhyasam cheyyatme “krama sikshana”. Ye paninaina poorti chesenduku, oka paddati avasaram. Pade pade cheyyalsina panini orputo, nerpugaa cheyyatame krama sikshananu alavarchukovatam. Tallidandrulu, upaadhyalu pillaluku kramasikshana nerputaaru. Idi vaari kartavyam.

Peddalanu gouravinchatam, chinnavaarito snrhamga undatam, mrudubhashitvam, samaya paalana vanti sugunaalu kramasikhanatone alavadataayi. Kramasikhanato teerchididdabadina vidyarthulu uttama pourulugaa edugutaaru.

Oka desa bhavisyattu, aa desa pourulapai aadhaarapadi untundi. Neti pillale repati pourulu, anduke kramasikshana alavarchukunna vidyarthulu desapu bangaaru bhavitaku baatanu vestaaru. Ncc, scouts n guides, aatapaatalu ivanne koodaa kramasikshananu alavaatu cheyyatamlo sahaayapadatai.  Mokkai vanganidi maanai vangadu andukane vidyarthulaku chinnappati nunde kramasikshana alavaatu cheyyali. Manchiki punadi veste, medalu menduga nilustai ane vishayanni manamennatikee maruvakoodadu.

O chirugaali

 

Boreas
pc by Jane Dougherty

 

ఓ చిరుగాలి నా చెలికానికి ఒక్క కబురు చెప్పిరావా??
నీనాతనికై వేచున్నానని ,నాతనికై వేచున్నానని ….

ఈ విరహం ఇంకా ఎంతకాలం??
ఒపలేకున్నానని తనకొక్కసారి చెప్పిరావా,,,
ఏ దిక్కునైనా తానే కనిపిస్తున్నాడని,
ఏ పిలుపైనా తానే వినిపిస్తున్నాడని,
 ఓ చిరుగాలి నా చెలికానికి ఒక్క కబురు చెప్పిరావా??
నీనాతనికై వేచున్నానని ,నాతనికై వేచున్నానని ….
నులివెచ్చని తన కౌగిట బందీనైపోయే అందుకు
పరిమళమై తనని చుట్టేసే అందుకు
ఓ చిరుగాలి నా చెలికానికి ఒక్క కబురు చెప్పిరావా??
నీనాతనికై వేచున్నానని ,నాతనికై వేచున్నానని ….
చుక్కలతో జేరి చందమామ వెక్కిరిస్తున్నాడని
ఒంటరిగా నిలబడినందుకు గేలిచేస్తున్నాడని
కొమ్మలపై గువ్వల జంట గోముగా చూస్తోంది
తోడులేని రాచిలకలా నేనున్నానని
ఓ చిరుగాలి నా చెలికానికి ఒక్క కబురు చెప్పిరావా??
నీనాతనికై వేచున్నానని ,నాతనికై వేచున్నానని ….

Megham….

కరడుగట్టిన  మేఘం
సుదూర  తీరాలకు  తరలి  పోతూంటే …
గుండెల్లోని  బాధ  కరిగి  కన్నిరైంది ….
కర్షక  లోకం  అసువులు  బాసింది ….
ధరామతల్లి  గొంతు  ఎండుకు  పోయింది …
చిరుగాలి  తెమ్మెరకు …
కరిగిన  మేఘం ,
చినుకై  నేలను  తాకగానే …
ప్రతి  పెదవిపై   చిరునవ్వుబూసింది
నేలమ్మ  గుండెల్లో  దాగిన  విత్తు
మొలకై  మొలిచింది ….
ఆల్చిప్పల  జేరి ..
ఆణిముత్యమై  మెరిసింది
వాగు  వంకలను  దాటి
ఏరుగా  మారి …
బీడును  బంగారం  జేసింది …
జీవనదిగా  మారి
వేల  జీవితాల  ఆధార  మయ్యింది …
గలగలా  పారుతూ  తానూ …
కడలి  ఒడి  చేరింది ….
భానుకిరనాలకు     ఆవిరై
వినువీధికేగింది ….
కరిగి  మరో  మేఘమై  ….
కురిసేందుకు  గగన  వీదిన పయనమయ్యింది .

————————————————–

Sri Sudha from wordpress.com