O chirugaali

 

Boreas
pc by Jane Dougherty

 

ఓ చిరుగాలి నా చెలికానికి ఒక్క కబురు చెప్పిరావా??
నీనాతనికై వేచున్నానని ,నాతనికై వేచున్నానని ….

ఈ విరహం ఇంకా ఎంతకాలం??
ఒపలేకున్నానని తనకొక్కసారి చెప్పిరావా,,,
ఏ దిక్కునైనా తానే కనిపిస్తున్నాడని,
ఏ పిలుపైనా తానే వినిపిస్తున్నాడని,
 ఓ చిరుగాలి నా చెలికానికి ఒక్క కబురు చెప్పిరావా??
నీనాతనికై వేచున్నానని ,నాతనికై వేచున్నానని ….
నులివెచ్చని తన కౌగిట బందీనైపోయే అందుకు
పరిమళమై తనని చుట్టేసే అందుకు
ఓ చిరుగాలి నా చెలికానికి ఒక్క కబురు చెప్పిరావా??
నీనాతనికై వేచున్నానని ,నాతనికై వేచున్నానని ….
చుక్కలతో జేరి చందమామ వెక్కిరిస్తున్నాడని
ఒంటరిగా నిలబడినందుకు గేలిచేస్తున్నాడని
కొమ్మలపై గువ్వల జంట గోముగా చూస్తోంది
తోడులేని రాచిలకలా నేనున్నానని
ఓ చిరుగాలి నా చెలికానికి ఒక్క కబురు చెప్పిరావా??
నీనాతనికై వేచున్నానని ,నాతనికై వేచున్నానని ….

Author: Sri Sudha K

So many things keep me busy...but I just found a way to store them forever. There is so much of Telugu in here as I just love my mothertongue....

2 thoughts on “O chirugaali”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s